You are currently viewing Nowoczesne CV w 2020 roku

Nowoczesne CV w 2020 roku

Stworzymy wraz z Tobą profesjonalne CV

W czasie naszych konsultacji podczas sesji coachingu kariery przyjrzymy się Twojemu dotychczasowemu curriculum vitae. Zaproponujemy zmiany, poinformujemy o aktualnych trendach. Dopasujemy życiorys pod odpowiednie stanowiska, zrobimy dla ciebie profesjonalne zdjęcie. Zapraszamy.

CV dlaczego jest tak ważne?

Profesjonalnie przygotowane Curriculum Vitae, nasz życiorys zawodowy, jest pierwszym krokiem do znalezienia pracy. Warto zadbać aby dobrze napisać CV, które zbuduje naszą markę (Personal Branding) u specjalistów ds HR. O tym jak napisać dobre CV pisaliśmy pół roku temu na naszym blogu: https://doradcazawodowy.eu/jak-napisac-cv/ . Tym razem kilka aktualizacji na rok 2020.

Co powinno znaleźć się w CV w 2020 roku

Rynek pracy zmienia się równie dynamicznie jak biznes i całe otoczenie gospodarcze.
Adekwatnie do tych uwarunkowań przekształceniu ulega konstrukcja nowoczesnego CV. Jak będzie ono wyglądać w 2020 roku? Czy nadal warto umieszczać w nim informacji o zainteresowaniach lub podejmowanym wolontariacie? Dopisywać krótkie streszczenie lub pilnować formy jednokartkowej? A może szansa na zrobienie odpowiedniego pierwszego wrażenia jest innowacja i zastosowanie niekonwencjonalnych rozwiązań w budowaniu CV? Odpowiedzi na te pytania zaczynają się w punkcie roli, jaką obecnie odgrywa kompozycja CV.

CV a może wizytówka?

Od kilku lat CV stanowi element znacznie ważniejszy niż życiorys, co wynika nie tylko z zawieranych w nim informacji, ale też funkcji wizytówki, jaką pełni w środowisku rynku pracy. Jak powiedział John Lees, brytyjski strateg kariery oraz autor Knockout CV, w najbliższych latach będzie to dokument marketingowy, gdzie pracownik jako pewien produkt powinien atrakcyjnie zaprezentować się zatrudniającemu – kupującemu jego osobę. Trendy w pisaniu CV nakazują uwzględniać coraz bardziej formę, a nie jedynie treść kwalifikacji i doświadczenia kandydata. Ułożenie i usystematyzowanie poszczególnych sekcji staje się staje ważne. Wynika to z prostego założenia – coraz mniej czasu poświęcanego wstępnie w procesie powoduje wyselekcjonowanie jedynie konkretnych, ciekawie skomponowanych CV.

jak napisać CV

Co wyróżnia dobre CV?

By wyróżnić się pośród sterty CV konieczne jest wpierw wyróżnienie kluczowych informacji zawodowych, zwłaszcza tych, które od razu budują prestiż i wzbudzają zainteresowanie kadry rekrutującej. Jednym słowem doświadczenie zawodowe, zdobyte kwalifikacje mają intrygować rekrutera do podjęcia pozostałych działań wobec potencjalnego pracownika, wzbudzając jego większy szacunek do osiągnięć osoby.

Nowoczesne CV w 100% zgodne z oczekiwaniami rynku pracy, preferencjami konkretnego pracodawcy powinno być dopracowanym zbiorem krótkich spotów, jakie można rozwinąć następnie w rozmowie kwalifikacyjnej. Elektroniczne kreatory CV mogą stanowić podporę dla szablonu własnego CV, jednak wymagają zmodyfikowania treści i układu analogicznie do sytuacji.

Poza danymi personalnymi, warto umieścić na wstępie telegraficzny skrót ścieżki edukacji, by szybko przejść do umiejętności specjalistycznych jak obsługa oprogramowania komputerowego czy języków obcych, by następnie płynnie zawrzeć umiejętności miękkie.

Doświadczenie zawodowe i dodatkowe jest obecnie szczególne cennym źródłem danych o kandydacie, jeśli zawiera skrótowy opis pełnionych obowiązków. Tendencje nowoczesnego CV nakazują jedynie wzmiankowe odniesienie się do kilku kluczowych pasji, wchodzących w skład osobistych zainteresowań danej osoby. Ich przydatność w procesie analizy CV jest tym większa, im bardziej hobby to może być użyteczne w środowisku zawodowym, podnosząc wartość zasobów ludzkich pracownika. Według ekspertów Harvard Business Review, kluczowe będzie pierwsze 15-20 słów umieszczanych w CV.

Minimalizm czy na pewno?

Minimalizm w konstrukcji CV i unikanie pewnych zużytych zwrotów jest równie pożądany w 2020 roku, jaki właściwe budowanie treści i układu dokumentu. Posłużenie się nadto bezpiecznymi, standardowymi formułami nie odróżnia CV niczym spośród innych stosów tych zapisów. Kolejność wymieniania informacji pozostaje przy tym fundamentem, na jaki zwraca się uwagę w sposób uniwersalny. Doświadczenie zawodowe należy umieścić jako serce CV, które przykuwa uwagę zarówno pod kątem merytorycznym, jak i od strony zwięzłej formy.

Według niektórych stanowisk, zainteresowania personalne można zupełnie pominąć, szczególnie gdy są one nieznaczące dla danego stanowiska pracy i podmiotu zatrudniającego.

Chatboty i elektroniczna weryfikacja danych

CV jako dokument traktujący przeszłość stosunkowo wybiórczo wymaga doboru wyłącznie tych punktów w historii, które mają największą wartość dla danego człowieka na rynku pracy, stad zaleca się pominiecie w 2020 roku szeregu mniej istotnych wydarzeń czy doświadczenia dodatkowego. Jane Heifetz z Right Resumes podkreśla, iż 95% CV powinny zajmować osiągnięcia, a nie zakres odpowiedzialności.

Aktualnie przekroczenie symbolicznej jednej strony nie powoduje już bariery. CV na miarę 2020 roku powinno ukazywać, iż kandydat ma do napisania coś przekonującego, na co potrzeba więcej miejsca. Raz skomponowane CV trzeba regularnie uaktualniać, by dopasować je do zmieniających się trendów. Do końca 2020 roku według raportu Forrester, CV pretendentów na dane stanowisko będą wpierw napotykać na kontakt z chatbotami i elektroniczną analizą danych CV, zanim zajmą się tym rekruterzy. To skłania do uwzględnienia wszystkich powyższych wskazówek w najwyższym stopniu.

Co warto przeczytać?