Doradztwo zawodowe

Indywidualny Plan Działania

Co to jest IPD?

Indywidualny Plan Działania to plan mający na celu ustalenie indywidualnych działań które prowadzą do znalezienia odpowiedniej pracy dla osoby zainteresowanej.

IPD jest przygotowywany przy udziale doradcy zawodowego i osoby poszukującej zatrudnienia. Tego typu plan zawiera w sobie min:

  • zaplanowane działania do samodzielnej realizacji bezrobotnego
  • wyznaczenie celów zawodowych
  • mocne i słabe strony
  • dotychczasowe doświadczenie
  • dotychczasową edukację, kursy i szkolenia
  • możliwe formy i instytucje wsparcia
  • charakter pracy
  • wymagania dotyczące stanowiska pracy

Średnio praca doradcy zawodowego nad przygotowaniem IPD trwa od dwóch do czterech godzin. W czasie spotkania doradca lub coach kariery wykorzystuje narzędzia i testy, które ułatwiają osobie zainteresowanej poznać siebie i swoje mocne strony.

Indywidualny Plan Działania

Umów Się Na Spotkanie Z Coachem Kariery Lub Doradcą Zawodowym W Strefie Dobry Start I Wypełnij Swój Indywidualny Plan Działania!