Doradztwo zawodowe

Indywidualny Plan Działania

Indywidualny Plan Działania to plan mający na celu ustalenie indywidualnych działań które prowadzą do znalezienia odpowiedniej pracy dla osoby zainteresowanej.

Indywidualny Plan DziałaniaIPD jest przygotowywany przy udziale doradcy zawodowego i osoby poszukującej zatrudnienia. Tego typu plan zawiera w sobie min:

  • zaplanowane działania do samodzielnej realizacji bezrobotnego
  • wyznaczenie celów zawodowych
  • mocne i słabe strony
  • dotychczasowe doświadczenie
  • dotychczasową edukację, kursy i szkolenia
  • możliwe formy i instytucje wsparcia
  • charakter pracy
  • wymagania dotyczące stanowiska pracy

Średnio praca doradcy nad przygotowaniem IPD trwa od dwóch do czterech godzin. W czasie spotkania doradca lub coach kariery wykorzystuje narzędzia i testy, które ułatwiają osobie zainteresowanej poznać siebie i swoje mocne strony.

Umów się na spotkanie z coachem kariery lub doradcą zawodowym w Strefie Dobry Start i wypełnij swój Indywidualny Plan Działania!

Zamknij
×

Koszyk