Doradztwo zawodowe

Coaching kariery

Coaching kariery - co to jest?

Coaching kariery to proces, który łączy w sobie coaching i zarządzanie swoją karierą. Coaching pozwala uświadomić sobie, że podjęcie pracy, która przynosi satysfakcję jest możliwe. Ma na celu przygotować plan kariery pokrywający się z aktualnymi wymaganiami rynku; bazuje na odkrywaniu naszych mocnych stron i predyspozycji. Jest to forma wsparcia zawodowego nastawiona na indywidualne potrzeby Klienta. Korzyści wynikających z tego typu formy wsparcia jest wiele: zwiększona samoświadomość, pewność siebie, umiejętność adaptacji w nowym miejscu pracy, umiejętne zarządzanie własną karierą. Coaching skierowany jest do każdego, od ludzi młodych z niewielkim doświadczeniem zawodowym, po odnoszących sukcesy pracowników szczebla kierowniczego, chcących zmienić coś w swoim życiu.

Coaching kariery sprawdza się w przypadku osób, które nie wiedzą, którą ścieżką kariery chcą podążyć. Jest polecany osobom, które chcą popracować nad swoim rozwojem osobistym i kompetencjami interpersonalnymi, aby świadomie dokonać wyboru zawodu lub zmian w swoim życiu zawodowym. Jest to proces, dzięki któremu łatwiej jest podejmować przemyślane decyzje. Coaching kariery jest skoncentrowany na osiąganiu celów dopasowanych do indywidualnych potrzeb Klienta. Dotyczy teraźniejszości i celów na przyszłość, w myśl zasady Tu i Teraz. To klient decyduje jakie tematy poruszy, a coach jak przewodnik towarzyszy mu w zmianach i działaniu. Coach kariery nie decyduje za Klienta, nie doradza, w przeciwieństwie do doradcy zawodowego . Pomaga:

  • odkryć i uaktywnić potencjał Klienta,
  • zidentyfikować bariery uniemożliwiające życie w zgodzie z własnym potencjałem,
  • ustalić cele na przyszłość,
  • zachęcić do podejmowania działań i realizacji celów.

Czym nie jest coaching kariery

Coaching kariery nie jest terapią, doradztwem zawodowym, mentoringiem ani szkoleniem. Rolą coacha jest odkrycie potencjału, umiejętności i wiedzy Klienta. Przy współpracy z coachem kariery Klient sam wybiera własne rozwiązania odpowiednie dla niego w danej chwili. Następnie zadaniem coacha jest zmotywowanie go do działania i osiągania wyznaczonych przez siebie celów.

*Przeczytaj więcej o różnicach: https://doradcazawodowy.eu/doradztwo-a-coaching/

Jesteś zainteresowany pracą nad sobą i swoją karierą? Zapraszamy do Strefy Dobry Start gdzie skorzystać można z usług doświadczonych coachów zarówno prywatnie jak i wykorzystując okazję jaką dają fundusze i projekty unijne.

Cennik coachingu kariery

Coaching kariery
Coaching kariery
  • sesja indywidualna, 60-75 minutowa sesja coachingu kariery (stacjonarna lub online) – 150 zł
  • grupowa sesja coachingu kariery (do 4 osób) – 200 zł
  • test stylów zachowań MAXIE DISC wraz z sesją objaśniającą – 300 zł

Zobacz pozostałą naszą OFERTĘ

*za sesje on-line wymagana przedpłata na konto na podstawie wystawionej faktury

*Zobacz zasady odwoływania umówionych sesji

Sesja coachingu kariery trwa 60-75 minut. Proces coachingowi obejmuje zazwyczaj 3-4 spotkania. Jest to jednak kwestia indywidualna – proces może być dłuższy.

Jedna sesja coachingu kariery kosztuje 150 złotych

Tak. prowadzimy sesje on-line. Warunkiem jest wcześniejsze uiszczenie należności za sesję.

Coach nie decyduje za Klienta, nie doradza w przeciwieństwie do doradcy zawodowego, jego rola polega na odkryciu Twojego potencjału, zidentyfikowaniu barier, ustaleniu celów i priorytetów oraz zmotywowanie Cię do podejmowania decyzji i działania.

Odwołanie sesji doradztwa lub coachingu jest możliwe do 24 godzin przed umówionym spotkaniem całkowicie bezpłatnie. Odwołanie w dniu spotkania wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty w wysokości 50 zł (koszt rezerwacji gabinetu)