You are currently viewing Doradztwo a coaching

Doradztwo a coaching

Własna ścieżka zawodowa a coaching

Rozwój i postęp tak na tle prywatnym, jaki zawodowym stanowi jeden z najistotniejszych fundamentów życia człowieka. Uniwersalny charakter tej składowej powoduje, iż we współczesnym świecie stosunkowo trudno jest poruszać się samodzielnie w obszarze wyboru swojej drogi zawodowej, tym bardziej biorąc pod uwagę parametry takie jak osobiste preferencje. Ich zderzenie z:

  • predyspozycjami,
  • talentami,
  • wyjściowymi kompetencjami
  • oraz możliwościami psychofizycznymi

determinują potrzebę kierowania w sposób specjalistycznym zagadnieniem nazywanym ścieżką kariery. Zarówno dział doradztwa zawodowego, jak i coachingu kariery proponowany przez DoradcaZawodowy.eu obejmuje profesjonalne podejście do różnych kryteriów pracy obecnej lub przyszłej podejmowanej przez dana osobę.

Skuteczność i cele coachingu kariery

Współcześnie następuje przesunięcie podejścia do środowiska zawodowego, zwłaszcza wśród młodych ludzi w stronę budowania swojej długofalowej kariery i wspinania się po szczeblach kolejnych awansów w relatywnie krótkim czasie pociąga za sobą wykorzystanie możliwości skorzystania z porad doświadczonego coacha kariery i wyeliminowania elementów zbędnych na rzecz fokusu wobec najbardziej istotnych czynników.

Dużo dalej posunięty mentoring może stanowić element wsparcia zaawansowanego osób dążących do aktywnego sterowania zamierzonej drogi wzrostu zawodowego. Coaching kariery zestawiony w ofercie www.doradcazawodowy.eu ma bezpośrednio celu wspieranie osoby w trakcie wstępnego wyboru kierunku rozwoju zawodowego, jak i pierwszym okresie objęcia nowej funkcji, prowadząc ją przez kolejne etapy.

Współcześnie coaching kariery miejsce, gdy potrzebne staje się określenie nowych obszarów pracy wzbogacającej także na płaszczyźnie prestiżowej i rozwijającej człowieka, a w tym kontekście DoradcaZawodowy.eu pomaga szukać mocnych stron oraz ograniczeń personalnych.

Skupienie się na atutach na rzecz minimalizowania zainteresowania poprawianiem deficytów prowadzi do długotrwałych, ugruntowanych efektów sterowanych przez coacha i uczestnika równocześnie. Coaching kariery adresowanych jest przede wszystkim do osób zatrudnionych w organizacjach, w strefach korporacyjnych.

Doradztwo zawodowe w nowoczesnym rynku pracy

Nowoczesne podejście w XXI wieku do doradztwa zawodowego obejmuje nie tylko zakres pracy, ale też określone wyższe etapy edukacyjne człowieka, odnosząc się do jego potencjału budowanego już na poziomie zdobywania kwalifikacji przygotowawczych do wejścia na rynek pracy. Działalność doradcy zawodowego skupia się na jednoczesnym dopasowaniu pasji, umiejętności i potrzeb do wykonywanej lub też preferowanej pracy. W ciągu życia pracę zmienia się obecnie co najmniej kilka razy, co wiązać się może z niezadowoleniem z dotychczasowego stanowiska, jak i poszukiwaniem samorozwoju.

Doradztwo zawodowe dedykowane jest nie tylko osobom o nieprecyzyjnych preferencjach pracy, ale też dal wszystkich zainteresowanych odpowiednim i efektywnym wykorzystaniem czasu zawodowego na podejmowanie działań, które ułatwiają uzyskanie gratyfikacji materialnej i niematerialnej w świetle wykonywanych obowiązków pracowniczych.

Doradztwo zawodowe a coaching

Zarówno doradztwo zawodowe, jak i coaching kariery są niezwykle przydatne w dokonaniu swoistego bilansu dotychczasowego charakteru pracy, niemniej przydatne okazuje się chociażby prozaiczne przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjne czy poznania przyczyn trudności podczas przechodzenia procesu rekrutacyjnego. Całokształt takiej oferty i wielu aspektów poszerzonych jego godna uwagi dla praktycznie każdego współczesnego uczestnika rynku zawodowego.

Zapraszamy do Centrum Edukacji Strefa Dobry Start w Katowicach!