You are currently viewing Konsultacje Maxie DISC

Konsultacje Maxie DISC

Zbadaj swoje style zachowań!

Miło nam poinformować, że jesteśmy certyfikowanymi konsultantami Maxie DISC. Jeżeli chcesz poznać swoje naturalne i adaptowane style zachowań i ich wpływ na wybór zawodu czy zmianę pracy, zapraszamy do wypełnienia testu DISC i odbycia sesji objaśniającej z konsultantem.

konsultant Maxie DISCDzięki testowi/ankiecie i konsultacji dowiesz się:

  • które ze styli zachowań są dla Ciebie najbardziej dostępne
  • jak zmienia się twój styl w zależności od pracy, którą wykonujesz
  • jak zwiększyć swoją efektywność w oparciu o style zachowań
  • jak szybciej osiągać cele w oparciu o style zachowań
  • jak poprawić relacje w oparciu o znajomość stylów zachowań
  • jak budować zespół w oparciu o model DISC
  • jak komunikować się w zespole lub w związku

Koszt usługi to 400 zł. Zapraszam do KONTAKTU