Doradztwo dla młodzieży

Doradztwo dla młodzieży

Doradztwo kariery dla młodzieży

Oferujemy kompleksowe doradztwo dla młodzieży, w szczególności uczniów 8 klasy szkoły podstawowej oraz dla uczniów szkół średnich. W tym niezwykle ważnym okresie kiedy dziecko podejmuje decyzje odnośnie kierunku dalszej edukacji, spotkania z doradcą dla młodzieży mające postać indywidualnych sesji coachingu kariery są niezwykle pomocne. Właśnie w tym okresie podejmowane są kluczowe decyzje mające wpływ na karierę naszych dzieci. Często decyzja o wyborze szkoły średniej czy wyborze rozszerzeń podejmowana jest pod wpływem emocji lub sympatii. Trudno w późniejszym czasie ją szybko zmienić.

Przykład – decyzje o rozszerzeniach podejmują uczniowie w pierwszej klasie liceum. W drugiej klasie kontynuują naukę, a będąc w klasie maturalnej ich wybór sprzed dwóch lat uniemożliwia im aplikacje na kierunki studiów niezgodne z wybranymi przedmiotami. A przecież w tym wieku takie decyzje muszą być niezwykle trudne.

Doradztwo kariery w szkole

Wprawdzie w wielu szkołach na etacie pracują doradcy zawodowi i istnieje przedmiot doradztwo zawodowe dla młodzieży, jednak nie posiadają oni odpowiednich narzędzi i testów, które ułatwiają podjęcie decyzji. Nie uczestniczą również w konferencjach i sympozjach. Powód? Narzędzia, konferencje i testy kosztują sporo a polska oświata nie jest przygotowana na takie wydatki. Przykładowo testy badające style zachowań to jednorazowy wydatek 300 zł. netto. Dodatkowo doradztwo w szkołach jest procesem grupowym, a nie indywidualnym.

W czasie naszych spotkań korzystamy z międzynarodowych rozwiązań. Nasi doradcy korzystają z testów badających style zachowań DISC, testów kompetencji społecznych i predyspozycji zawodowych. Posiadamy również spore doświadczenie jako doradcy zewnętrzni pracujący w szkołach.  Prowadzimy również wykłady i warsztaty w szkołach oraz na uniwersytetach dziecięcych.

Na podstawie doświadczenia i naszych obserwacji dobieramy konkretne narzędzia diagnostyczne. 

W naszej ofercie znajdą Państwo:

  1. Cykl spotkań dla uczniów 8 klasy szkoły podstawowej:
  • 3 indywidualne sesje doradztwa kariery,
  • testy preferencji i predyspozycji zawodowych,
  • ćwiczenia zwiększające świadomość swoich mocnych stron i predyspozycji osobowościowych, 
  • wykaz szkół i kierunków kształcenia odpowiednich dla dziecka.

Koszt uczestnictwa w cyklu: 510 zł/osoba

2. Cykl spotkań dla uczniów szkół średnich:

  • 4 indywidualne sesje doradztwa kariery
  • testy preferencji i predyspozycji zawodowych,
  • ćwiczenia zwiększające świadomość swoich mocnych stron i predyspozycji osobowościowych, 
  • wykaz kierunków studiów odpowiednich dla danej osoby z uwzględnieniem indywidualnych preferencji dziecka,
  • indywidualny plan działania

Koszt uczestnictwa w cyklu 680 zł/osoba.

Spotkania odbywają się w ustalonych terminach raz w tygodniu w Centrum Katowic  przy ul. Sienkiewicza 33/5 lub online.

Zapewniamy pełną dyskrecję. Wystawiamy faktury VAT.

*Zobacz zasady odwoływania umówionych sesji

*Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego w szkole