Testy predyspozycji zawodowych

Testy predyspozycji zawodowych i nowości w naszej ofercie

1. Kończymy właśnie rekrutację do dwóch kolejnych grup projektów „Czas na zmiany” i „Młodość to atut nie przeszkoda” Jedną z form wsparcia osób bezrobotnych jest w nich bezpłatne doradztwo zawodowe w ilości 4 godzin na osobę, coaching kariery i pośrednictwo pracy. Podczas spotkańuczestnicy wypełniają testy predyspozycji zawodowych!

testy predyspozycji zawodowych2. Wciąż uzupełniamy i poszerzamy naszą wiedzę związaną z doradztwem zawodowym i coachingiem kariery. W naszej biblioteczce pojawiło się najnowsze wydawnictwo poruszające tą kwestię a mianowicie „Coaching kariery doradztwo zawodowe w warunkach współczesnego rynku pracy” Małgorzaty Sidor Rządkowskiej. Już wkrótce będziecie mogli przeczytać recenzję tej książki.

3. Dostępne są u nas dla uczestników doradztwa komputerowe testy predyspozycji zawodowych v 2.0. Pozwalają one dokładniej przeanalizować swoje predyspozycje zawodowe i odpowiednio dobrać zawód.

4. Młodzież 8 klas podstawówki i trzeciej klasy gimnazjum zapraszamy na sesje doradcze z wykorzystaniem indywidualnego planera kariery. Uczestnicy wypełnienią również testy predyspozycji zawodowych, które z pewnością, pomogą im w lepszym wybraniu kolejnej szkoły.

5. Zapraszamy również do zbadania i konsultacji swoich naturalnych i adaptowanych stylów zachowań w oparciu o model DISC. Wiedza ta przede wszystkim pomaga rozwijać swoje kompetencje społeczne!