You are currently viewing Rozmowa kwalifikacyjna kilka porad

Rozmowa kwalifikacyjna kilka porad

Rozmowa kwalifikacyjna co warto wiedzieć

Dziesięć zasad rozmowy kwalifikacyjnej, piętnaście błędów popełnianych na bezpośrednim spotkaniu z przyszłym pracodawcą – to nagłówki nader często pojawiające się zarówno w sieci, jak i w mediach tradycyjnych. Jednak kwintesencją zachowania się i odnalezienia w warunkach rozmowy prowadzonej w potencjalnym środowisku pracy jest pewnego rodzaju wyprzedzanie o krok strony przeciwnej – pracodawcy. Pomaga to w uwydatnieniu pozytywnej prezentacji samego siebie i zwiększa komfort samopoczucia przed nieznanymi aspektami danej rozmowy. Parametry takie jak:

  • właściwy wygląd zewnętrzny,
  • punktualność,
  • zasób podstawowych wiadomości o firmie zatrudniającej

wciąż pozostają aktualne, ale to wyjście poza schemat może skutecznie pomóc w uzyskaniu danej pracy lub też odwrotnie – w uświadomieniu sobie, ze nie warto w tym miejscu podejmować szerszych działań. Pamiętajcie: Zła wiadomość otrzymana wcześnie jest dobrą wiadomością!

Rozmowa kwalifikacyjna przygotowanie

Przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej pod kątem pozyskania jak największej, przydatnej liczby informacji o historycznie prowadzonych w firmie rozmowach kwalifikacyjnych jest tylko jedną stroną medalu., Z drugiej strony znacząco ułatwia dostosowanie własnych zachowań już w trakcie trwania spotkania.

Pamiętaj!

  • wyprzedzenie o krok rekrutera,
  • zdolność przewidywania, o co zapyta,
  • o wykonanie jakiego zadania poprosi,
  • jakie wymagania stawia przed pracownikiem,
  • jakie wynagrodzenie jest w stanie zaoferować,
  • czy jakich kompetencji wymaga

skutecznie umożliwia wypracowanie własnych, uniwersalnych reakcji w tym zakresie. Poziom ich stonowania, wyeliminowanie elementów zaskoczenia, jakie być może zaplanował rekrutujący podnoszą komfort kandydata podczas rozmowy. Dodatkowo mogą same w sobie być pozytywną niespodzianką dla pracodawcy. Oznaką, że odpowiednio przygotowaliśmy się do rozmowy a co za tym idzie, że zależy nam na tej pracy. W sytuacji, gdy pretendentowi szczególnie zależy na uzyskaniu danej posady może być to klucz do sukcesu – na tyle niestandardowy, jakiego nie wykona nikt inny, że sam w sobie okaże się wystarczająco przekonujący dla przedsiębiorcy. 

O czym należy pamiętać?

Niekiedy jeden nieco mniej konserwatywny element zachowania czy konsekwencji w postępowaniu i prezentowaniu siebie na rozmowie kwalifikacyjnej niż powszechne zalecenia może być skutecznym determinantem sukcesu i wyróżnienia się na tle innych kandydatów. Punktem wyjścia pozostaje umiar w tej sferze i dopilnowanie wszelkich podstaw savoir-vivre i merytoryki przedstawianej przez danego pretendenta. Aktywne słuchanie, odpowiadanie na pytania i kluczowy entuzjazm w rozmowie kwalifikacyjnej nadal są absolutnym dekalogiem. Przejęcie częściowej kontroli nad tokiem takiego spotkania i osobiste zadawanie pytań doprecyzowujących lub skłaniających potencjalnego pracodawcę do dookreślenia swojego stanowiska wydają się być niezbędnym elementem przesunięcia szali w stronę większego partnerstwa takich spotkań.

rozmowa kwalifikacyjna

Wyróżnij się!

Wspomniane pozytywne wyróżnienie się w rozmowie kwalifikacyjnej jest uznawane przez ekspertów Harvard Business Review Polska za trzon budowania nowoczesnych postaw kandydatów do pracy od strony korzyści, jakie może to im przynieść. Według Claudio Fernández‐Aráoz, znanego w środowisku międzynarodowym starszego doradcy w firmie Egon Zehnder International oraz autora publikacji ,,Great People Decisions” rdzeniem właściwego podejścia do rozmów kwalifikacyjnych jest nie tyle przejęcie kontroli, ile wspomożenie prowadzącego w jej realizacji, biorąc pod uwagę, że większość z nich nadal nie przestrzega zasad, a ponadto nie posiada scenariusza takich rozmów.

Zadania kandydata

Zadaniem kandydata na dane stanowisko jest wyeksponowanie swoich atutów kompetencyjnych, by nie wpaść w pułapkę nadmiernej koncentracji rekrutera na aspektach takich jak np. doświadczenie. Obowiązkiem osoby rekrutowanej pozostaje wówczas subtelne ukierunkowywanie rozmowy na takie tory, w których odbiegać może on od zagadnie niewygodnych na rzecz tych najbardziej kluczowych i determinujących jego akceptacje lub odrzucenie. Elementy te powinno traktować się jako nowy, milenijny dekalog, a dokładniej fundament współczesnego przebrnięcia przez rozmowę kwalifikacyjną.

Masz pytania?, Nie wiesz na jakie aspekty zwrócić uwagę?, Nie jesteś pewna/pewien czy samemu dobrze to zrobisz? Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami kariery.

Co warto przeczytać