You are currently viewing Doradztwo zawodowe czy warto?

Doradztwo zawodowe czy warto?

Rola doradcy zawodowego

Pokolenie rodziców współczesnej generacji Y żyło w czasach niedoborów. Z kolei ich dzieci, tak zwani milenialsi posiadają wręcz nadmiar możliwości rozwoju, zwłaszcza na płaszczyźnie zawodowej, co nastręcza trudności w wyborze własnej ścieżki i specjalizacji kierunkowej.

Z pomocą przychodzi im profesjonalne doradztwo zawodowe, którego celem jest nie tyle ustalenie etapów działania dla klienta, ale umożliwienie lepszego zrozumienia samego siebie w stosunku do potencjalnego środowiska pracy. W dobie nadmiernie rozbudowanego rynku ofert zawodowych, kuszących niemal pakietami opcji do wykorzystania, fachowy doradca zawodowy może skutecznie pomóc w wyeliminowaniu tych aspektów, które nie są w zadem sposób dopasowane do potencjału czy predyspozycji klienta.

Idea lifelong learning

Idea lifelong learning, czyli uczenia się ustawicznego, przez całe życie powoduje obecnie potrzebę dokonywania nieustannych wyborów, zarówno na poszczególnych etapach edukacji, jak i w późniejszej pracy. Doradztwo zawodowe okazuje się pomocnym elementem w dokonywaniu kolejnych wyborów i podejmowaniu decyzji. Szeroka gama możliwości spojrzenia z różnych perspektyw na dany aspekt, jaka jest podstawa doradztwa zawodowego może być przydatna dla szerokiej grupy osób.

Kto może skorzystać z doradztwa?

Z fachowej porady w formie spotkania lub serii sesji indywidualnych skorzystać mogą zarówno uczniowie wybierający dalszy tok edukacji wyższej, jak i studenci poszukujący pomysłu na własny rozwój. Warto skorzystać z doradztwa zawodowego także w przypadku osób bezrobotnych lub będących w potrzebie przekwalifikowania się, niekiedy badając zupełnie nowe tory działania. W konsekwencji doradztwo zawodowe staje się godnym uwagi elementem dla wszystkich tych, którzy chcieliby poznać maksimum swoich własnych możliwości zawodowych, posiadając kilka alternatyw na przyszłość. W ostatnich latach zagadnienie tego rodzaju poradnictwa staje się aktualne także z uwagi na rosnącą liczbę ludzi przebywających na urlopach macierzyńskich czy ojcowskich, które jednocześnie potrzebują wsparcia w odnalezieniu się na nowo w środowisku pracy.

Doradztwo zawodowe

Co daje współpraca z doradcą?

Wartość, jaką niesie ze sobą współpraca z profesjonalnym (i doświadczonym) doradcą zawodowym wynika przede wszystkim z uwagi, jaką jest on w stanie poświęcić pojedynczej osobie. Bilans personalnych kompetencji, potencjału, a także preferencji może być skutecznym mixem, prognozującym pozytywne zmiany na przyszłość. Warto skorzystać zarówno z analizy przeprowadzonej wspólnie z doradcą, jak i ewentualnych propozycji, jakie ma on na temat danej osoby, będąc zewnętrznym obserwatorem. Takie spotkania stwarzają ponadto przestrzeń do kameralnych i otwartych spotkań, w których za pośrednictwem umiejętności doradcy zawodowego, człowiek przybliża się do doprecyzowanej ścieżki swojego rozwoju, niezależnie od intensywności czy tempa tych zmian. Wśród najbardziej praktycznych możliwości pomocy z ramienia doradcy znajduje się opcja wspólnego stworzenia CV czy opracowania formy prezentacji samego siebie w sposób uniwersalny, co jest z pewnością przydatne dla poszukujących na nowo pracy.

Pewnego rodzaju wartość dodana, jaka wynika z wizyt i wspomagającego ich charakteru opiera się na wyeksponowaniu przy pomocy doradztwa zawodowego tych cech charakteru czy elementów osobowości, które są na tyle silnym atutem, by móc niwelować wszelkie inne niedociągnięcia, szczególnie gdy do tej pory przesłaniały one szereg możliwości podejmowania pracy czy prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Trening umiejętności interpersonalnych, jak ma miejsce na kameralnych spotkaniach grupowych jest z kolei nieocenionym źródłem wsparcia do podjęcia wyzwań takich jak chociażby Assessment Center. Kompilacja tych czynników przesądza o wzrastającej przydatności doradztwa zawodowego w dzisiejszym świecie.