You are currently viewing Różnice pokoleniowe w pracy

Różnice pokoleniowe w pracy

Generacje zatrudnionych

Żyjemy dłużej i coraz częściej pracujemy znacznie dłużej niż minimalny wiek emerytalny. Z tego względu na rynku pracy spotkamy zarówno osoby starsze w wieku ponad 70 lat jak i młodzież często już 16 letnią. Dziś 5 pokoleń a w skrajnych nawet 6 (pokolenie urodzone przed II-gą wojną) w jednej firmie to bardzo częsty przypadek. Wyzwania zatem pojawiają się więc zarówno wśród pracodawców jak i zatrudnionych. W związku z szybkimi zmianami, jakie zachodzą na rynku pracy postanowiliśmy przyjrzeć się jakie są różnice w postrzeganiu zatrudnienia przez różne grupy pokoleniowe. Analizując wiek osób zatrudnionych w chwili obecnej możemy podzielić pracowników na następujące pokolenia:

 • Pokolenie wyżu demograficznego tzw. Baby Boomers urodzeni w latach 1945 – 1965
 • Pokolenie X tzw. Generation X urodzeni w latach 1960 – 1980
 • Pokolenie Y tzw. Millenial Generation urodzeni w latach 1980 – 2000
 • Pokolenie Z tzw. Digital Natives urodzeni w latach 1995 – 2010
 • Pokolenie Alfa tzw. Google Kids urodzeni w latach 2010 – teraz
Każda z tych grup ma zupełnie inny charakter działania, komunikacji, umiejętności i kompetencji. Charakteryzuje je zupełnie inny sposób postrzegania Świata, nastawienia do zmian i nowych technologii. Zupełnie inaczej też patrzą w kierunku zawodów przyszłości. Inne czynniki je motywują i inne wartości im towarzyszą. Przyjrzyjmy się na początek różnicom w komunikacji.
Pokolenia

Jakie kanały komunikacji wybierają poszczególne pokolenia:

Sposób komunikacji z innymi jest jedną z podstawowych różnic międzypokoleniowych. Często wybór narzędzia komunikacji stanowi największą barierę w zakładzie pracy. przyjrzyjmy się zatem, jakie kanały komunikacji wybiorą poszczególne generacje pracowników:

Pokolenie wyżu demograficznego

 • komunikację osobistą wybierze 40% badanych
 • komunikację e-mail wybierze 35% badanych
 • telefon wybierze 13% badanych 

Pokolenie X

 • komunikację osobistą wybierze 34% badanych
 • komunikację e-mail wybierze 34% badanych
 • telefon wybierze 13% badanych

Pokolenie Y

 • komunikację osobistą wybierze 31% badanych
 • komunikację e-mail wybierze 33% badanych
 • czat przez komunikatory wybierze 12% badanych

Pokolenie Z

 • komunikację osobistą wybierze 26% badanych
 • komunikację e-mail wybierze 16% badanych
 • czat przez komunikatory wybierze 26% badanych

Czynniki motywujące i lojalność pracowników

Poszczególne pokolenia różnią się również pod względem tego co motywuje ich do pracy. Różnice są dość spore w związku z powyższym menedżerowie powinni zwrócić na to szczególną uwagę.

Również jeśli chodzi o lojalność pracowników wiek ma spore znaczenie. Najbardziej lojalnymi i oddanymi pracownikami są osoby z pokolenia wyżu demograficznego i pokolenia X. Milleniasi doceniają stabilną pracę jednak lubią ją zmieniać znacznie częściej, średnio co 5 lat. Natomiast pokolenie Z zmienia średnio pracę co 3 lata. Jeśli weźmiemy pod uwagę pokolenie X tu coraz ciężej jest o lojalnego pracownika. Często osoby 16 – 19 letnie zmieniają zdanie zaraz po podpisaniu umowy. Powodów takiego zachowania jest kilka. Mogą nimi być:

 • duża ilość prac dorywczych dających całkiem niezłe zarobki
 • duża ilość wolnych miejsc pracy
 • boom gospodarczy
 • praca za granicą
 • podkupowanie pracowników
 • małe poczucie obowiązku
 • życie na garnuszku rodziców

Pamiętajmy jednak, że zarówno pokolenie Z to pokolenia znacznie zaawansowane cyfrowo. Można powiedzieć, że technologie cyfrowe towarzyszą im od najmłodszych lat życia. Stąd posiadają umiejętności:

 • szybkiej adaptacji do zmian,
 • znajdowania i wyszukiwania informacji o nowych ofertach pracy,
 • oraz umiejętność prezentacji swoich umiejętności a nie wykształcenia.
 • korzystania z mediów społecznościowych w procesie poszukiwania pracy

Pokolenie Z

Dla pracodawców bardzo ważną grupą są pracownicy z generacji wchodzących dopiero na rynek pracy. To na tych dwóch grupach oparta będzie światowa gospodarka przez najbliższe dekady Pamiętajmy zatem, że pokolenie Z to cyfrowi nomadzi.Mediów cyfrowych uczyli się razem z nauką mówienia i chodzenia. Natłok informacji bardzo często odbierany jest jako brak umiejętności skupienia na problemie. Ponieważ dorastali w okresie recesji sporą wagę mogą przywiązywać do oszczędzania zarobionych pieniędzy. Są otwarci i bezpośredni. Nie lubią nudy i rutyny. Chcą zmieniać Świat na lepszy. Doskonale znają swoje potrzeby. Przykładają dużą wagę do mentoringu i wsparcia ze strony pracodawców. Docenia również kulturę organizacji. Szuka pracy w znanych i uznanych markach pod sprawiedliwym i otwartym na pracownika szefem. Chętnie zakłada własne start-upy. W obrębie ich zainteresowań są zawody takie jak prawnik, lekarz, menedżer, twórca aplikacji, specjalista ds IOT, AI, SI, specjalista ds marketingu internetowego, dziennikarz, projektant aplikacji, stron www. 

Podsumowanie

Reasumując przed pracodawcami stoi dość trudne wyzwanie. Muszą pamiętać, że różnice pokoleniowe mogą wpłynąć na pracę każdego nawet najlepiej zarządzanego zespołu. Czynniki motywujące to najlepsze narzędzie w rękach lidera. Odpowiednio dobrane motywatory pozwolą nam zatrzymać pracownika na dłużej. Należy pamiętać, że czas rekrutacji i nauki nowego pracownika to dziś około 6 miesięcy. Tak więc przez ten okres ponosimy koszty pracy nowej osoby a ta często zwalnia się sama lub traci pracę na koniec okresu próbnego. Nasza rada dbać o swoich pracowników, odpowiednio ich motywować i wynagradzać, stawiać ciekawe wyzwania, delegować obowiązki, szkolić szczególnie z kompetencji interpersonalnych, integrować ze sobą różne pokolenia i wykorzystywać ich naturalne umiejętności. 

 

*Artykuł powstał na podstawie informacji zaczerpniętych z artykułów opublikowanych na: 

 • www.visualcapitalist.com/generations-approach-workplace/, 
 • www.raconteur.net/infographics/generational-working, 
 • www.zerocater.com/blog/2018/06/04/workforce-newest-members-generation-z/,