You are currently viewing Edukacja domowa

Edukacja domowa

EDUKACJA DOMOWA

Czym jest edukacja domowa

Możliwość kształcenia uczniów od momentu wczesnoszkolnego aż do wieku maturalnego jest w Polsce możliwa zgodnie z realizowaniem podstaw programowych przewidzianych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Aspekt ten dotyczy niewielkiego odsetka dzieci i młodzieży, nie mogących uczęszczać do placówek szkolnych zazwyczaj z przyczyn zdrowotnych. W najmniejszym stopniu wynika to z indywidualnych preferencji rodzin, chociaż zaobserwowaliśmy wzrastający trend wśród rodziców wybierających edukację domową dla swoich dzieci.

Edukacja domowa

Edukacja domowa bezpośrednio polega na nauczaniu podejmowanym w warunkach domowych gdzie rdzeń prowadzonych zajęć stanowi zaangażowanie rodzica w przygotowanie merytoryczne dziecka do zaliczenia kolejnych etapów zdobywania wiedzy i umiejętności. Możliwy jest w tym również udział wykwalifikowanego członka kadry pedagogicznej, specjalizującego się w wielopoziomowym nauczaniu domowym. Konsultacje, jakie pojawiają się edukacji domowej na płaszczyźnie osoby sterującej edukacją domową dziecka a zaleceniami MEN powinny przebiegać w sposób elastyczny w placówkach nastawionych na otwartość wobec tego rodzaju szkolnictwa, jak ma to miejsce w przypadku Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi „Nasza Szkoła”, z którą współpracujemy.

Zalety edukacji domowej

Potencjał edukowania dziecka w warunkach domowych jest ogromny, biorąc pod uwagę, iż odpowiedzialność oraz skrupulatność sukcesywnego realizowania materiału merytorycznego może przynieść odpowiednio wysokie rezultaty wiedzy i umiejętności ucznia, mając u boku rodzica i przyjaciela równocześnie. Nasza Szkoła w Katowicach podkreśla znaczenie indywidualnego podejścia do potrzeb i specyfiki talentów dziecka, jakie w edukacji domowej może znacząco się rozwinąć. Ten element jest często niemożliwy do dostrzeżenia w zwykłych
warunkach zbiorowych w szkolnictwie. Komfort edukacji domowej pozwala położyć nacisk na wspomaganie przyswojenia materiału szczególnie trudnego dla dziecka, a równocześnie rozwijanie jego uzdolnień w dziedzinach, jakie interesują ucznia.

Dużą zaletą w edukacji domowej staje się bardziej elastyczny podział pracy lekcyjnej, prowadzonej z dzieckiem. Wyznaczenie odpowiedniej ilości godzin pracy pozwala także na zagospodarowanie drugiej części dnia na podtrzymywanie relacji z rówieśnikami. Według podejścia kadry pedagogicznej Naszej Szkoły istotne jest przy tym, że uczniowie edukacji domowej osiągają tak samo wysoka efektywność kształcenia, jak ma to miejsce w standaryzowanych warunkach szkolnych.

Cierpliwość oraz zauważalność postępów w określonych przedmiotach umożliwia
zarazem skupienie uwagi rodzica i stymulowanie edukacji w tych aspektach, jakie zdaja się być mniej zrozumiałe dla dziecka.

Wybór szkoły jako opiekuna ucznia edukowanego w domu

Podstawowym determinantem wyboru placówki szkolnej, jaka pełni role opiekuna merytorycznego i pedagogicznego wobec ucznia edukacji domowej jest jej pozytywne nastawienie i chęć współpracy. Szkoła taka nie może być sceptycznie nastawiona do tej formy kształcenia kolejnych pokoleń, ale powinna otwarcie przyznawać, iż jest to alternatywna, równie istotna forma nauczania, która posiada głębokie uzasadnienie w wielu przypadkach, uwzględniając różne scenariusze życiowe, towarzyszące uczniom. Elastyczność i otwartość zarówno dyrekcji, jak i kadry pedagogicznej, możliwość skorzystania z porady, nadania
kierunku edukacji domowej jest przede wszystkim obowiązkiem placówki
wspierającej edukację domową, gdzie zazwyczaj oprócz egzaminów organizowane są nawet spotkania cykliczne, służące uczniom tradycyjnego systemu szkolnictwa i edukacji domowej równocześnie. Nie mniej ważnym determinantem wyboru szkoły patronackiej wobec nauczania domowego jest opcja bieżącej konsultacji, jaka świadczona jest przez podmiot.

My ze swojej strony rekomendujemy współpracę z „Naszą Szkołą” w Katowicach , która spełnia wszystkie powyższe kryteria. Jednocześnie ciekawi nas Wasza opinia na temat edukacji domowej. Zapraszamy do podzielenia się nią w komentarzach.

Ten post ma 3 komentarzy

  1. Maciek

    Ja ze swojej strony mam mieszane uczucia. Jednakże jeżeli zapewnimy dziecku kontakt z rówieśnikami podczas zajęć poza szkolnych może być to świetne rozwiązanie dla dzieci mających bariery w komunikacji, wrażliwych, które wymagają więcej czasu i indywidualnego podejścia, na które to działania nauczycielom w szkołach brakuje czasu.

  2. Akademia Mądrych Sówek

    My polecamy. W naszym przedszkolu dzieci, które ukończyły 6 lat i odbywają roczne przygotowanie przedszkolne w naszym przedszkolu. Jeżeli potrzebują Państwo informacji zapraszamy do kontaktu!

  3. Nasza Szkoła

    Dziękujemy za polecenie. Nasza Szkoła wspiera edukację domową i organizuje specjalne lekcje również online. Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z Panią dyrektor. Chętnie pomożemy i odpowiemy na nurtujące pytania.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.