Regulamin zakupów na stronie www.doradcazawodowy.eu z dnia 1.04.2019

 1. DoradcaZawodowy.eu prowadzony jest przez: ITERUM KATARZYNA WESTEROWSKA z siedzibą w woj. ŚLĄSKIE, pow. Katowice, gm. Katowice, miejsc. Katowice, ul. SIELAWY, nr 41C, 40-748 nr NIP 4980211959 Regon 380603988 dalej nazywany „Sprzedającym”.
 2. Sprzedający prowadzi sprzedaż następujących usług za pośrednictwem strony internetowej www.doradcazawodowy.eu
  • Indywidualnych sesji coachingu kariery
  • Indywidualnych sesji doradztwa zawodowego
  • Konsultacji indywidualnych z wykorzystaniem narzędzia Maxie DISC
  • Pakietów sesji doradztwa zawodowego wraz z konsultacjami indywidualnymi z wykorzystaniem narzędzia Maxie DISC
 3. Klientami mogą być osoby prywatne jak również podmioty gospodarcze
 4. Aby dokonać zakupów należy: posiadać aktywne konto poczty elektronicznej i numer telefonu. Kupujący przesyłając zamówienie składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży usługi: sesji coachingu kariery, sesji doradztwa zawodowego, indywidualnych konsultacji lub pakietu usług. Wysłane przez sprzedającego na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie zamówienia stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty
 5. Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę
 6. W celu złożenia zamówienia Kupujący:
  • Dokonuje wyboru usługi przez dodanie jej do koszyka
  • Podania swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby zamówienia
  • Podania danych do faktury
  • Zapłaty za zamówienie na podany w e-mailu numer rachunku bankowego
 7. Realizacja zamówienia następuje po dokonaniu przez Kupującego wpłaty i ustaleniu terminów świadczenia usług
 8. Czas realizacji zamówienia wynosi:
  • Do 14 dni roboczych dla indywidualnych sesji konsultacyjnych z wykorzystaniem narzędzia Maxie DISC (test dla Klienta wysyłany jest do 3 dni roboczych od złożenia i opłacenia zamówienia)
  • Do 3 dni roboczych dla indywidualnych sesji coachingu kariery i doradztwa zawodowego
  • Do 30 dni roboczych dla realizacji pakietów usług
 9. Za wykonaną usługę Kupującemu zostanie wystawiona faktura.
 10. Sprzedający oświadcza, że nie prowadzi żadnej bazy danych osobowych w rozumieniu o ustawie o ochronie danych. Dane podawane przez Klienta służą wyłącznie obsłudze składanego zamówienia a po wykonaniu usługi są kasowane.
 11. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych lub niepełnych danych wymaganych do realizacji zamówień.
 12. Odstąpienie od umowy. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy na następujących warunkach
  • Do 48 godzin przed ustalonym za obopólną zgodą terminem indywidualnych sesji coachingowych i doradztwa zawodowego
  • Do 14 dni od zakupu indywidualnych konsultacji z wykorzystaniem narzędzia Maxie DISC. W przypadku wykorzystania przez Klienta udostępnionego mu linku aktywującego i tokenu do wykonania testu Maxie DISC kupującemu nie przysługuje prawo zwrotu.
  • Do 48 godzin przed ustalonym za obopólną zgodą terminem pierwszych indywidualnych sesji doradztwa zawodowego w przypadku pakietów. Po skorzystaniu z pierwszej sesji lub wykorzystaniu linku aktywującego i tokenu do wykonania testu Maxie DISC, kupujący może odstąpić od umowy zakupu pakietów przysługuje mu wówczas zwrot 50% kosztów usługi
 13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla miejsca siedziby sprzedającego.
 14. Polityka prywatności związana z korzystaniem z niniejszej strony internetowej znajduje się pod linkiem: https://doradcazawodowy.eu/polityka-prywatnosci/